PNDR 2014-2020

Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada – PNDR 2014 – 2020

 

M01 – Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare

Sub-măsura 1.1.  Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe

Sub-măsura 1.2.  Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare

M01  Download

 

 

 

M02 – Servicii de consiliere

Sub-măsura 2.1. Servicii de consiliere pentru fermieri, tinerii fermieri, micro întreprinderile și întreprinderile mici din zonele rurale

M02 Download

 

 

 

M04 – Investiții în active fizice

Sub-măsura 4.1.  Investiţii în exploataţii agricole

Submăsura 4.1a  Investiţii în exploataţii pomicole

Sub-măsura 4.2.  Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole

Submăsura 4.2a  Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

Sub-măsura 4.3.  Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice

M04 Download

 

 

 

M06 – Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor

Sub-măsura 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Sub-măsura 6.2. Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale

Sub-măsura 6.3  Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Sub-măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Sub-măsura 6.5. Plăți pentru fermierii eligibili în cadrul schemei pentru micii fermieri care-și transferă definitiv exploatația altui fermier

M06 Download

 

 

 

M07 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale

Sub-măsura 7.2. Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Sub-măsura 7.6. Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

M07 Download

 

 

 

M08 – Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor

Sub-măsura 8.1 Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite

M08 Download

 

 

 

M09 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

Sub-măsura 9a. Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol
M09 Download

 

 

 

M10 – Agro-mediu şi climă

Sub-măsura 10.1 Plăţi de agro-mediu şi climă

Sub-măsura 10.2 Conservarea resurselor genetice animale locale in pericol de abandon

M10 Download

 

 

M11 – Agricultură ecologică

Sub-măsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică

Sub-măsura 11.2 Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică

M11 Download

 

 

M13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

Sub-măsura 13.1  Plăți compensatorii în zona montană

Sub-măsura 13.2  Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri natural semnificative

Sub-măsura 13.3 Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specific

M13 Download

 

 

 

M15 – Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Sub-măsura 15.1 Plăți pentru angajamente de silvo-mediu

M15 Download

 

 

M16 – Cooperare

Sub-măsura 16.1.  Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, procese si tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier

Sub-măsura 16.1a  Sprijin pentru înființarea și funcționarera grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, procese si tehnologii în sectorul pomicol

Sub-măsura 16.4.  Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare, în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale, precum și în vederea realizării de activități corelate de promovare în context local

Sub-măsura 16.4a  Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare, în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare in sectorul pomicol și de piețe locale, precum și în vederea realizării de activități corelate de promovare în context local

M16 Download

 

 

M17 – Gestionarea riscurilor

Sub-măsura 17.2 Fonduri Mutuale

M17 Download

 
M19 – Dezvoltarea locală a LEADER

Sub-măsura 19.1 Sprijin pregătitor

Sub-măsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

Sub-măsura 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală

Sub-măsura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

M19 Download