PNDR 2007-2013

PNDR 2007-2013

 

Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic”

M 111 – Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe

M 112 – Instalarea tinerilor fermieri

M 114 – Utilizarea serviciilor de consiliere

M 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole

M 122 – Îmbunătățirea valorii economice a pădurii

M 123 – Creșterea valorii adăugate a produselor

M 125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii

M 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă

M 142 – Înființarea grupurilor de producători

M 143 – Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori

 

Axa II – „Îmbunătăţirea  mediului şi a spaţiului rural”

211 – Sprijin pentru zona montană defavorizată

212 – Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană

214 – Plaţi de agro-mediu

221 – Prima împădurire a terenurilor agricole

223 – Prima împădurire a terenurilor non-agricole

224 – Plăţi Natura 2000 pe teren forestier

 

Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”

M 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

M 313 – Încurajarea activităţilor turistice

M 322 – Renovarea și dezvoltarea satelor

 

Axa IV – Axa LEADER

4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală:

M  411 – Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

M 412 – Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural

M 413 – Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale

M 4.21 – Implementarea proiectelor de cooperare

M 4.31 – Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului

M  431-1 – Construcţie parteneriate public-private

M 431-2 – Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului

 

M 511 – Asistenţă tehnică

M 611 – Plăţi complementare directe