Ferme de familie

Lansarea sesiunii de depunere proiecte va avea loc în perioada 20 mai – 18 iulie 2014.

Descarcă detaliile în format PDF
  

Alocarea financiară se va face distinct pentru:
– Sectorul vegetal 17.500.000 euro
– Sectorul zootehnic 17.500.000 euro

Beneficiarii eligibili sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune cuprinsă între 2 si 50 UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.

Nu sunt eligibili solicitanţii al caror obiect principal de activitate este activitatea cod CAEN 0161‐Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală şi cod CAEN 0162‐Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor.