Cooperative agricole

Lansarea sesiunii de depunere proiecte va avea loc în perioada 20 mai – 18 iulie 2014.

Descarcă detaliile în format PDF
  

    Contribuţia publică aferentă acestei sesiuni este de 115.000.000 Euro,constituita astfel:

  • contribuţia Guvernului României – 5%
  • contribuţia Uniunii Europene – 95%

În cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor, alocarea financiară se va face distinct pentru:
Sectorul vegetal: 50 milioane euro, din care:
‐ Achizitii de utilaje‐40 milioane euro
‐ Proiecte cu constructii montaj: 10 milioane euro

Sectorul zootehnic: 50 milioane euro, din care:
‐ Achizitii de utilaje‐10 milioane euro
‐ Proiecte cu constructii montaj: 40 milioane euro.

Îndeplinirea standardelor pentru sectorul zootehnic: 15 milioane Euro, pentru implementarea standardelor pentru lapte crud.

Beneficiarii eligibili sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole –activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.

Nu sunt eligibili solicitanţii al caror obiect principal de activitate este activitatea cod CAEN 0161‐Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală şi cod CAEN 0162‐Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor.