Agenți economici

Membrii asociației “Clusterul Agro-Food-Ind Napoca” se asociază pentru sprijinirea dezvoltării sectorului agro-industrial, cu scopul declarat de a susţine creşterea competitivităţii asociaţiei, precum şi a fiecărui membru în parte, atât pe piaţa naţională, dar şi internaţională. Pentru atingerea scopului asociaţiei, membrii acesteia vor elabora şi implementa o strategie comună de dezvoltare.

 
Aici găsiți rezultatele financiare a membrilor.